EVERT DE NIET

Evert de Niet

Evert de Niet is op 26 mei 1940 geboren op Scheveningen, in het Meeuwenhof 24, Duindorp; zoon van Arie de Niet en Lena Cornelia Groen en is op 9 oktober 1962 gehuwd met Cornelia Vrolijk, dochter van Aalbert Vrolijk en Clasina Groen. Uit dit huwelijk werden drie kinderen geboren: Robert en Marco en dochter Claudia., Geboren en getogen Scheveninger. Nederlands Hervormd. Werkzaam geweest bij de KLM, AMRO Bank Prins Willemstraat, Algemene Rekenkamer Den Haag en vervolgens bij de accountantsdienst ABN/AMRO. In september 2000 met de VUT en in 2005 met pensioen. Stamt uit een vissersfamilie, maar ging als een van de weinigen niet varen.

Amateur historicus Scheveningen en verzamelaar Erfgoed van Scheveningen

Schevenings Erfgoed

Gedreven door de overtuiging dat Schevenings Erfgoed voor het nageslacht behouden moet worden, verzamelt en beheert Evert de Niet, verhalen en objecten zoals, foto’s, films, prenten, boeken en documenten over Scheveningen, het dorp aan het Noordzeestrand. Geschiedenis en aardrijkskunde hadden van jongsaf zijn bijzondere interesse. Hij heeft een indrukwekkend collectie opgebouwd van ansichtkaarten, foto’s op een breed terrein, dia’s, familiegeschiedenis, scheepsmodellen, attributen, miniaturen, boekwerken enz. enz. Een uitgebreide collectie van Scheveningse familiefoto’s van talloze geslachten in klederdracht. Historisch materiaal over het kerkelijk leven in en rond Scheveningen, het verenigingsleven op Scheveningen en zijn interesse van het Schevenings dialect. In het bijzonder gaat zijn interesse uit naar onderwerpen die betrekking hebben op de evacuatie van Scheveningers naar andere plaatsen in de tweede wereldoorlog. Op aanvraag geeft hij over deze onderwerpen lezingen en presentaties door het gehele land.

2 ansichtkaarten naast elkaar t.w. Oude Scheveningscheweg en Havenkade met kanaal circa 1900

Politieke loopbaan

Zijn interesse voor Scheveningen is niet alleen gericht op het verleden, maar ook op de ontwikkelingen, die het Dorp Scheveningen niet ten goede kwamen en komen. De hobby Scheveningen heeft zich in de politiek vertaald. Acht jaar was hij bestuurslid in de CDA afdeling Scheveningen en afgevaardigde in CDA Kamerkring Den Haag. Van 1998 tot september 2005 partijleider, raadslid en fractievoorzitter van de Politieke Partij Scheveningen en vanaf september 2005 tot maart 2006 zat hij in de Haagse gemeenteraad voor de ChristenUnie-SGP. Vanaf maart 2006 tot maart 2010 maakte deel uit van de fractie ChristenUnie-SGP als adviseur, in het bijzonder voor Scheveningen, tevens plv fractievoorzitter en voorzitter schaduwfractie. Politiek op Scheveningen vereist grote kennis van de geschiedenis van Scheveningen. Door de maatschappelijke ontwikkelingen zowel lokaal, regionaal als landelijk en Europa altijd gevolgd te hebben, kon hij in de Raad de belangen van Den Haag goed behartigen.Naast het fractievoorzitterschap de portefeuilles Bestuur en Veiligheid onder W.J. Deetman, Raadscommissie Middelen, Sport, Stadsbeheer en Scheveningen, Raadscommissie Welzijn, Duurzaamheid, Leidschenveen/Ypenburg. Raadscommissie Onderwijs, Sociale Zaken,Werkgelegenheid en Integratie beheerd. Hij heeft ruim 5 jaar zitting gehad in de Rekeningencommissie en in de Raadscommissie Economie. Daarnaast lid van de Stadsdeelcommissies Scheveningen, Segbroek, Laak en Leidschenveen/Ypenburg. Thans vanaf maart 2014 adviseur Scheveningen voor de fractie ChristenUnie/SGP.


Geschiedenis en aardrijkskunde hadden van jongsaf zijn bijzondere interesse. M.b.t. tot zijn belangstelling op wereldgebeuren heeft hij een collectie van handtekeningen en foto’s van staatshoofden van vorsten, presidenten (o.a. Tito, Mandela Lech Walensa, Havel etc)

Overige activiteiten

Heeft als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand menig Schevenings echtpaar in de echt verbonden.

Ruim 40 jaar actief op maatschappelijk en sociaal terrein: Bestuurslid van 1969 tot 1989) van de zaterdagvoetbalvereniging S.V. ’35, waarvan negen jaar (1979-1989) als voorzitter. Hij heeft een belangrijke aanzet gegeven bij de realisering van een eigen sportpark waardoor een nieuwe accommodatie in 1980 op het Oostersportpark tot stand kon komen.

Co�rdinator van Het Schevenings Dorp, onderdeel van Vlaggetjesdag Scheveningen en heeft mede een belangrijke aanzet gegeven voor de oprichting van werkgroepen, die tot een succesformule heeft geleid.

Initiatiefnemer, oprichter, voorzitter Dorpenband Scheveningen - Aalten met instemming Gemeente Den Haag (Deetman en Stolte) en de Gemeente Aalten vanaf 1998.

Bestuurslid Herdenking Scheveningse Zeelieden van november 1999 tot 2011.

Adviseur van het Schevenings Vissersvrouwenkoor voor P.R. zaken. Hij heeft de presentaties verricht bij de Jubileumconcerten in 2004 en 2009 in de Oude Kerk Scheveningen en in 2014 in de Bethelkerk Scheveningen.

Maakt sinds 2014 deel uit van de Folkorevereniging Erfgoed Scheveningen.

Scheveningen in Historie

In 1984 initiatiefnemer bij de viering “Scheveningen 700” en organisator van de historische optocht van alle Scheveningse sportverenigingen en vrije recreatieverenigingen

Landing Prins Willem van Oranje In 1963 deelgenomen als Engelse mariniers en vervolgens in 1988 een regierol vervuld met de verantwoording van de detachementen Engelse mariniers, Franse soldaten en een vertegenwoordiging van Scheveningse zeelieden. In 2013 met de klederdrachtengroep Schevenings Erfgoed deelgenomen aan de Landing

Op Vlaggetjesdag Scheveningen de cultuur en identiteit van Scheveningen ten toon wordt gesteld met een eigen expositie oude beelden van Scheveningen aanwezig in Scheveningse kledij gedurende 30 jaar tot 2010.

In december 2003 het eerste Scheveningse postzegel met het Schevenings Wapen uitgebracht, hetgeen de pers heeft gehaald

Maart t/m september 1997 heeft hij met een tentoonstelling op visserijgebied deelgenomen aan maritieme privé -verzamelingen “Wie wat bewaart,die heeft wat” in het Maritiem Museum Rotterdam.
In juni 2002 een expositie “Scheveningen op de Kaart” in Panorama Mesdag van oude ansichten over periode 1880 -1930.

Bij de Thabor- Reunie, 1e en 2e Thaborscholen 30 oktober 2004 exposeerde hij over Duindorp, Het Eiland, Visserij, Klederdrachten, Evacuatie Scheveningen 1943, enz. In het kader van 100 jaar bestaan van de Haven stelde hij oude beelden beschikbaar “Toen en Nu”, deze borden zijn nog te zien op diverse plaatsen op Scheveningen. In 2007 ten behoeve van het Gemeente Archief Den Haag een tekst ingesproken op de door het Archief opgenomen film over het Onderwerp “Religie op Scheveningen”, zodat deze geschiedenis ook voor het nageslacht in de archieven is vastgelegd. Levensverhalen en foto’s van Duindorp bij gedragen voor het boekwerk “Zo was Duindorp” van Welzijn Scheveningen dat op 14 juli 2009 werd gepresenteerd. Het in beeld brengen van alle 23 zangkoren van Scheveningen als onderdeel in het boek Muziek in Den Haag en Scheveningen door Cor Gout dat op 5 september 2008 in de Koninklijke Bibliotheek is gepresenteerd. Bijdrage geleverd aan de presentatie van het boek Het Brakke Water - deel 2 Verraad van Jaap van der Zwan en het aanleveren van informatie geschiedenis Scheveningen. Oude beelden van Scheveningen beschikbaar gesteld voor de Scheveningse kalender met 11 jaargangen, uitgebracht door Dick van der Toorn van Drukkerij Voortvaren, dat 11 jaargangen gekend heeft. In diverse boeken over Scheveningen worden foto’s als zijn bron vermeld. Jaarlijks op Monumentendag exposities Oud Scheveningen en Kerkelijk Erfgoed Scheveningen in een van de monumentale Kerken op Scheveningen, Eben Haezerkerk, Oude Kerk, Nieuwe Badkapel. Exposities en Diapresentaties van beelden uit eigen materiaal van oude beelden van Scheveningen: straat - en dorpsgezichten, visserij, klederdrachten en de badplaats Scheveningen. In Prinses Julianakerk en Trefpunt in Duindorp, Wijkgebouw Thabor, de Mallemok, daarnaast voor en in Bejaarden(huizen) op Scheveningen en Oud-vissers. Lezingen met projectie van beelden (powerpoint) over de aanleg Atlantikwall, Evacuatie Scheveningen en Den Haag 1943 voor Bejaardenhuizen Scheveningen, PCOB Scheveningen, Wijkgebouwen Thabor, Rehoboth en de Vonk, Bibliotheken Scheveningen, Museon, Omniversum en Maranathakerk. Door landelijke bekendheid ook presentaties voor Aaltense Musea, Daalse Belangen Vereniging Aalten, Winterswijks Museum, Oudheidkundige Vereniging Aalten, Dinxperlo, Wish (ADW), PCOB Leidschendam/Zoetermeer, R.K. Kerkelijk Centrum Winterswijk. Behoorde tot de laatste getuigen op het Nationaal Toneel in de Koninklijke Schouwburg op 4 mei 2017. Oranje tentoonstellingen en diapresentaties in YMCA Keizerstraat, Nieuwe Badkapel, Prins Julianakerk en Bethelkerk.

© 2024 Evert de Niet