EVERT DE NIET

Evert de Niet

Evert de Niet is op 26 mei 1940 geboren te Scheveningen in het Meeuwenhof, Duindorp; zoon van Arie de Niet en Lena Cornelia Groen en is op 9 oktober 1962 gehuwdmet Cornelia Vrolijk, dochter van Aalbert Vrolijk en Clasina Groen. Uit dit huwelijk werden drie kinderen geboren: Robert en Marco en dochter Claudia. Geboren en getogen Scheveninger. Nederlands Hervormd. Werkzaam geweest bij de KLM, AMRO Bank, Algemene Rekenkamer en vervolgens bij de accountantsdienst ABN/AMRO. In september 2000 met de VUT en in 2005 met pensioen. Stamt uit een vissersfamilie, maar ging als een van de weinigen niet varen. Geschiedenis en aardrijkskunde hadden van jongsaf zijn bijzondere interesse. Interessegebieden: M.b.t. tot zijn belangstelling op wereldgebeuren heeft hij een collectie van handtekeningen van staatshoofden van vorsten, presidenten (o.a. Tito, Mandela, Lech Walensa, Havel etc) Vanaf 1960 is hij begonnen met het verzamelen van alles wat betrekking had op Scheveningen. Hij houdt zich bezig met ansichtkaarten, foto’s, dia’s, familiegeschiedenis, dialect, enz. enz. Een grote collectie van Scheveningse familiefoto’s van talloze geslachten in klederdracht. Scheepsmodellen en miniaturen. Heeft zich verdiept in de historie van de evacuatie van Scheveningen in de oorlogsjaren. Historisch materiaal over kerkelijk leven en het verenigingsleven op Scheveningen. Zijn interesse voor Scheveningen is niet alleen gericht op het verleden, maar ook op de ontwikkelingen, die het Dorp Scheveningen niet ten goede kwamen en komen. De hobby Scheveningen heeft zich in de politiek vertaald. Acht jaar was hij bestuurslid in de CDA afdeling Scheveningen en afgevaardigde in CDA Kamerkring. In 1997 is hij medeoprichter van de Politieke Partij Scheveningen, partijleider, raadslid en fractievoorzitter van de Politieke Partij Scheveningen; vanaf maart 1998 tot september 2005 en vanaf september 2005 tot maart 2006 zit hij in de Haagse gemeenteraad voor de ChristenUnie-SGP. Maakte vanaf maart 2006 tot maart 2010 maakte deel uit van de fractie ChristenUnie-SGP als adviseur ,in het bijzonder voor Scheveningen, tevens plv fractievoorzitter. Politiek op Scheveningen vereist grote kennis van de geschiedenis van Scheveningen. Door de maatschappelijke ontwikkelingen zowel lokaal, regionaal als landelijk altijd gevolgd te hebben kon hij in de Raad de belangen van Den Haag goed behartigen. Naast het fractievoorzitterschap heeft hij de portefeuilles Bestuur en Veiligheid onder W.J. Deetman, Raadscommissie Middelen, Sport, Stadsbeheer en Scheveningen, Raadscommissie Welzijn, Duurzaamheid, Leidschenveen/Ypenburg. Raadscommissies Onderwijs, Sociale Zaken, Werkgelegenheid en Integratie beheerd. Hij heeft ruim 5 jaar zitting gehad in de Rekeningencommissie en in de Raadscommissie Economie. Daarnaast was hij lid van de Stadsdeelcommissies Scheveningen, Segbroek, Laak en Leidschenveen/Ypenburg. Hij heeft als buitengewoon ambtenaar van de burgelijke stand menig Schevenings echtpaar in de echt verbonden. hij was ruim 40 jaar actief op maatschappelijk en sociaal terrein: bestuurslid Herdenking Scheveningse Zeelieden sinds november 1999, initiatiefnemer, oprichter en voorzitter Dorpenband Scheveningen-Aalten met instemming van Gemeente Den Haag (Deetman en Stolte) en de Gemeente Aalten vanaf 1998. Hij was coördinator van Het Schevenings Dorp, onderdeel van Vlaggetjesdag Scheveningen, en heeft mede een belangrijke aanzet gegeven voor de oprichting van werkgroepen, die tot een succesformule heeft geleid. Hij is adviseur van het Schevenings Vissersvrouwenkoor voor P.R. zaken. Hij heeft presentaties verricht bij het Jubileumconcert van het 50 jarig bestaan op 29 oktober 2004 als bij het 55 jaar bestaan op 25 april 2009 van het Schevenings Vissersvrouwenkoor in de Oude Kerk van Scheveningen. Als bestuurslid was hij 20 jaar(1969-1989) actief bij de zaterdagvoetbalvereniging S.V. ’35, waarvan negen jaar(1979-1989) als voorzitter. Hij heeft een belangrijke aanzet gegeven bij de realisering van een eigen sportpark, waardoor een nieuwe accommodatie in 1980 op het Oostersportpark tot stand kon komen. Scheveningen in Historie Hij was in 1984 initiatiefnemer bij de viering ’Scheveningen 700’ en organisator van de historische optocht ter gelegenheid van de Landing Prins Willem van Oranje; hieraan hebben alle Scheveningse sportverenigingen en vrije recreatieverenigingen deelgenomen. Bij Vlaggetjesdag Scheveningen was hij eindcoordinator van het Scheveningse Dorp, waarin de cultuur en identiteit van Scheveningen ten toon wordt gesteld. Zeker al 30 jaar is hij met een eigen expositie oude beelden van Scheveningen op Vlaggetjesdag aanwezig in Scheveningse kledij. Hij heeft in december 2003 met de Kerst de eerste Scheveningse postzegel met het Schevenings Wapen uitgegeven. Deze postzegel wordt nu jaarlijks uitgegeven. Jaarlijks is hij aanwezig met tentoonstellingen uit eigen materiaal van oude beelden van Scheveningen: straat en dorpsgezichten, visserij, klederdrachten en de badplaats scheveningen, o.a. bij Vlaggetjesdag, in Duindorp en Mallemok; daarnaastook in Bejaarden(huizen) op Scheveningen, P.C.O.B., Clubs en oud-vissers en geeft lezingen en diapresentaties over Oud-Scheveningen en Evacuatie Scheveningen 1943. Maart t/m september 1997 heeft hij met een tentoonstelling op visserijgebied deelgenomen aan maritieme privé-verzamelingen “Wie wat bewaart, die heeft wat” in het Maritiem Museum Rotterdam. Juni 2002 exposeerde hij met “Scheveningen op de Kaart” in Panorama Mesdag met oude ansichten over periode 1880 -1930. Bij de Thabor- reunie, 1e en 2e Thaborscholen 30 oktober 2004 exposeerde hij over Duindorp, het Eiland, Visserij, Klederdrachten, Evacuatie Scheveningen 1943, enz. In het kader van 100 jaar bestaan van de Haven stelde hij oude beelden beschikbaar voor ’Toen en Nu’ deze borden zijn nog te zien op diverse plaatsen op Scheveningen. In 2007 heeft hij ten behoeve van het Gemeente Archief Den Haag een tekst ingesproken op de door het Archief opgenomen film over het Onderwerp “Religie op Scheveningen” , zodat deze geschiedenis ook voor het nageslacht in de archieven is vastgelegd. Medewerking werd verleend door verhalen en foto’s van Duindorp te leveren voor het boekwerk “Zo was Duindorp“ van Welzijn Scheveningen dat op 14 juli 2009 werd gepresenteerd. Medewerking werd verleend bij het tot in beeld brengen van alle 23 zangkoren van Scheveningen als onderdeel in het boek Muziek in Den Haag en Scheveningen door Cor Gout dat op 5 september 2008 in de Koninklijke Bibliotheek is gepresenteerd. Hij werkte mee bij de presentatie van het boek Het Brakke Water deel 2 Verraad van Jaap van der Zwan en het aanleveren van informatie geschiedenis Scheveningen. Hij stelt oude afbeeldingen van Scheveningen jaarlijks beschikbaar voor de Scheveningse kalender die met uitgave2009 haar 11e jaargang inging. Ook in diverse boeken over Scheveningen wordt zijn collectie als bron vermeld.

© 2018 Evert de Niet